Fundacja Sprzymierzeni z GROM

Fundacja Sprzymierzeni z GROM

48

Od marca 2018 zostaliśmy Oficjalnym Partnerem Fundacji Sprzymierzeni z GROM.

JAK POMÓC ?

Szanowni Państwo, każdy może wesprzeć naszą działalność statutową poprzez:

  • przekazanie 1% podatku dochodowego
  • przekazanie darowizny przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku, zgodnie z art. 26 ust. 5 łączna kwota odliczeń w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6%
  • przekazanie darowizny przez osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku do wysokości nieprzekraczającej 10%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

JAK TO ZROBIC?

  1. Samodzielnie – uruchom dowolny program, poproś Doradcę Podatkowego o wpisanie w rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” numer KRS 0000375883.
  2. Korzystając z gotowego oprogramowania online 

PAMIĘTAJ!

Przekazując swój 1% podatku na rzecz Fundacji Sprzymierzeni z GROM udzielasz wsparcia socjalnego, pomagasz organizować opiekę zdrowotną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działasz wspomagając ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans.

 

Fundacja otacza szczególną opieką dzieci funkcjonariuszy mundurowych, którzy pełniąc służbę utracili życie lub zdrowie, w tym głównie dzieci polskich żołnierzy.

 

SPRZYMIERZ SIĘ W WALCE O POMOC

FUNDACJA „SPRZYMIERZENI Z GROM”

Numer KRS: 0000375883